Prijava za vanredno polaganje


PRIJAVA ZA VANREDNO POLAGANJE
 JUN 2018. je otvorena i isiče 06.06.2018. godine u 23:59h.

NA VANREDNOM POLAGANJU MOGU UČESTVOVATI ISKLJUČIVO ČLANOVI KOJI IZ OPRAVDANIH RAZLOGA NE MOGU DA UČESTVUJU NA REDOVNOM POLAGANJU KOJE SVIM ČLANOVIMA PREDLAŽEMO. 

VANREDNO POLAGANJE ZA VIŠA ZVANJA će se održati u subotu 09.06. od 15h u prostorijama Kluba. 

Cenovnik za VANREDNO POLAGANJE je dat u tabeli.

Uplata se vrši isključivo na žiro račun Kluba po primeru sa uplatnice.

PRIMER UPLATNICE ZA POLAGANJE
PRIJAVA ZA POLAGANJE
*
*

TABELA SE AŽURIRA SVAKOG DANA U 00:00h